Sotheby's Real Estate Nederland  thumbnail

Sotheby's Real Estate Nederland

Published Dec 24, 23
8 min read


Wanneer een krab in een mand wordt gestopt, kan die er makkelijk weer uitklimmen. Maar als er meerdere krabben in de krabbenmand zitten, dan trekken en duwen ze elkaar naar beneden om als eerste naar boven te kunnen klimmen. Zo kan er geen enkele krab ontsnappen. Krabbenvissers kennen die truc en weten dat je geen deksel nodig hebt op een volle krabbenmand.

Onze woningmarkt is een krabbenmand geworden - best countries to invest in real estate. Hoe zouden de krabben dan wel kunnen ontsnappen? Door samen te werken en de mand om te duwen. Dan is de krabbenvisser – of in dit geval de speculant, de bouwpromotor en de bank – zijn buit kwijt. Het beste dat we kunnen doen is dus samen strijd voeren voor een ander woonbeleid

Het kwam er niet zomaar. best countries to invest in real estate. Het is het resultaat van meer dan een eeuw strijd voor het recht op wonen. Honderd jaar geleden zag het er niet goed uit. Minder dan een vijfde van de bevolking woonde in de keizerlijke paleizen en de statige herenhuizen. De overgrote meerderheid leefde in krottenwijken, zonder stroom of gas en zonder toiletToen de Eerste Wereldoorlog begon was Wenen nog de hoofdstad van het grote Keizerrijk Oostenrijk-Hongarije. Na de oorlog spatte dat rijk uit elkaar en de chaos en ontreddering sloegen toe in Wenen. Maar in die tijd waaide er ook een rebelse wind door Europa met revoluties en opstanden van Rusland tot Duitsland.

De krabben hebben van hun vrijheid geproefd en zullen zich niet snel meer laten vangen (best countries to invest in real estate). Vandaag zien we dat er overal in Europa weer woonprotesten opduiken, van de strijd tegen uithuiszettingen in Spanje na de bankencrisis tot de woonzaak in Vlaanderen waar tientallen organisaties naar Straatsburg trekken om de overheid ter verantwoording te roepen over de wantoestanden op de woonmarkt

Real Estate Amsterdam

Na de hereniging van de stad in 1989 werden publieke woningen massaal geprivatiseerd. Twaalf vastgoedreuzen hebben bijna een kwart miljoen woningen opgekocht en laten de huurders bloeden. De grootste huizenbezitter is het beursgenoteerde Deutsche Wohnen dat één op tien Berlijnse woningen bezit. Als Belgische speculanten zeggen dat de “sterren gunstig staan in ons land”, dan kijken ze begerig naar het Berlijnse voorbeeld.

enteignen’ gerekend (enteignen betekent onteigenen). In minder dan één jaar tijd haalden ze meer dan het dubbel van het benodigde aantal handtekeningen op om hun onteigeningsvoorstel juridisch te laten onderzoeken door de Berlijnse deelstaatregering. Na lang treuzelen moest deze toegeven dat het voorstel ontvankelijk is (best countries to invest in real estate). Hierop haalde de campagne nog eens bijna 350

Het werd de grootste petitie ooit in de geschiedenis van Berlijn. Op 26 september 2021 vond het referendum plaats. Een meerderheid van 57,6 procent stemde enthousiast voor het voorstel - best countries to invest in real estate. De bal ligt nu in het kamp van het Berlijnse stadsbestuur dat onder druk van de inwoners dringend iets moet doen aan de almacht van de groothuizenbezitters

Een huis vinden hoort geen jacht te zijn. In 10 jaar tijd kunnen we van België een land maken waar het letterlijk goed wonen is. Enkele andere ingrijpende maatregelen zullen de switch begeleiden. De huurprijzen moeten begrensd worden op basis van criteria zoals de kwaliteit van de woning, het aantal kamers en de isolatie.

De toegang tot goedkopere leningen (de zogenaamde ‘sociale woonkredieten’) moet meteen sterk uitgebreid worden. Zo krijgen kopers wat ademruimte en zekerheid - best countries to invest in real estate. We voeren ook de strijd op tegen leegstand die nu vaak om speculatieve redenen gebeurt. Als zo’n groot deel van de bevolking veroordeeld is tot een stresserende huizenjacht, dan moet de overheid dringend tussenkomen

Real Estate Manager

“Alle vogels zijn nesten begonnen, behalve ik en jij - best countries to invest in real estate. Waar wachten wij nu op?” Inderdaad, waar wachten we op?Laten vertalen van het Nederlandse testament is overbodig. Inlevering daarvan kan onnodige vragen oproepen bij Spaanse instanties. Verwarring, misverstanden, miscommunicatie kan daarvan het gevolg zijn, met alle consequenties van dien (frustratie, conflicten, vertraging en onnodige kosten). Nederlanders met een Spaans testament helpen hun nabestaanden evenmin. De gebruikte teksten sluiten niet aan bij de Nederlandse wet, noodzakelijke bepalingen worden ‘vergeten’, een reeds bestaand ‘fiscaal slim’ Nederlands testament wordt doorkruist, dan wel geheel/gedeeltelijk herroepen, de positie van de langstlevende echtgenoot kan onbewust worden verzwakt en die van de kinderen onbedoeld versterkt etc.

Een ‘valse start’ heeft uiteraard een grotere impact naarmate belangen groter of wettelijk gezien ingewikkelder liggen. Maar belangen zijn al groot als sprake is van echtgenoten met kinderen. best countries to invest in real estate. Om maar niet te spreken over situaties waarin het bijvoorbeeld gaat om kinderen uit eerdere huwelijken, een kind dat onder bewind staat, of onterfd moet worden etcMet de erfrechtverklaring van de Nederlandse notaris staat de juridisch-inhoudelijk kant vast. Die moet natuurlijk wel duidelijk zijn. Teksten die verwarring kunnen zaaien bij Spaanse instanties moeten worden vermeden. Aanvullingen en nadere uitleg in dat document daar waar de Nederlandse wettelijke bepalingen essentieel verschillen met de Spaanse zijn daarentegen zeer aan te bevelen.

Relatief soepel en snel wel te verstaan, want nabestaanden blijven het een ‘gedoe’ vinden. Maar daar helpt niemand wat aan. best countries to invest in real estate. Het regelen van alle benodigde certificaten, stempels, de Spaanse notariële akte, belastingaangiften, inschrijvingen, tenaamstellingen bij banken en kadaster kost gewoon veel tijd, maar dat is dan ook het enige als de basis maar goed is

Real Estate Agency London

Maar bij een Nederlandse erfenis hoort dit slechts het sluitstuk te zijn (best countries to invest in real estate). Die certificaten, stempels, volmachten, aangiften; het is best een gedoe! Voor de leek in een vreemd land heel ingewikkeld en tijdrovend. Maar voor de formaliteiten-begeleider in Spanje niet spannend: niet veel meer dan het afvinken van zijn checklist

Die cliënt komt er – ook achteraf – meestal niet achter dat er het nodige advies aan vooraf had moeten gaan en dat er daardoor kansen onbenut zijn gebleven. Nederlanders zijn één van de vele nationaliteiten die genieten van de Spaanse zon. In een land waarin nalatenschapsafwikkelingen moeten plaatsvinden op grond van zoveel verschillende rechtssystemen, is het logisch dat de lokale begeleider de nuances van specifiek de Nederlandse wetgeving niet overziet.

Zo blijft nagenoeg altijd onbelicht dat: de Spaanse woning mogelijk zonder enige erfbelasting aan de langstlevende echtgenoot kan worden toegedeeld als echtgenoten in algehele gemeenschap van goederen gehuwd waren - best countries to invest in real estate. Het testament is dan niet relevant omdat toedeling aan de langstlevende dan plaats kan vinden via het ‘huwelijksvermogensrecht’ in plaats van via de erfenis

Dat geldt nóg sterker als de langstlevende echtgenoot uiteindelijk is teruggekeerd naar Nederland om daar uiteindelijk te overlijden, hetgeen vaak niet wordt voorzien maar wel ontzettend vaak gebeurd. Als men zich bij de afwikkeling van die eerste nalatenschap slechts concentreert op de formaliteiten wordt dit aspect per definitie over het hoofd gezien; dat juist de afwikkeling van de nalatenschap van de eerststervende echtgenoot mogelijk dé ultieme kans is om de Spaanse woning fiscaal zeer gunstig (alvast) aan de kinderen over te dragen.

Het belang van het kunnen toepassen van de Nederlandse wet ligt onder andere in DE MOGELIJKHEDEN die deze wet geeft om: (1) de langstlevende echtgenoot eigendom te geven van alle bezittingen; (2) aanspraken van kinderen uit te stellen totdat ook de langstlevende echtgenoot overlijdt. Voor een Spanjaard onbestaanbaar (best countries to invest in real estate). De Spaanse wet staat het niet toe

Investment Real Estate

De Spanjaarden zijn niet ‘anders’. Wij zijn anders! De ‘eigenzinnige’ Nederlandse wet maakt dat erfrechtelijke rechten/aanspraken van kinderen testamentair kunnen worden uitgesteld tot het overlijden van de langstlevende echtgenoot. De wijze waarop bij het eerste ouderlijk overlijden wordt afgewikkeld (er zijn verschillende manieren) is zeer bepalend voor het uiteindelijke resultaat na overlijden van de langstlevende echtgenoot.

Dat resultaat is ook nog eens verschillend naargelang de langstlevende uiteindelijk in Spanje woont en sterft, óf in Nederland. De begeleiding die zich slechts concentreert op de formaliteiten die nodig zijn voor het registreren van de Spaanse bezittingen (woning, bankrekening etc (best countries to invest in real estate).) op naam van de langstlevende echtgenoot, houdt hier geen rekening mee

Voor veel mensen, Spanjaarden inclusief, is het dromen van een eigen plekje aan één van de elf Spaanse costa’s. Belgen en Nederlanders trekken sinds jaar en dag graag naar Spanje voor hun (buiten)verblijf. Wij gingen op zoek naar de costa’s die het populairst zijn bij zowel Belgen als Nederlanders en belichten ze in detail.

Dat is een antwoord dat we jou schuldig moeten blijven (best countries to invest in real estate). Beide costa’s hebben immers hun eigen charme en aantrekkingskracht en over kleuren en smaken mogen we nu eenmaal niet discussiëren! Hieronder geven we jou een overzicht van de Costa Blanca en de Costa del Sol om jou verder te helpen in jouw zoektocht naar de ideale regio voor het vastgoed van jouw dromen

Latest Posts

Real Estate Agency Utrecht

Published Jan 07, 24
7 min read

Saint Tropez Real Estate

Published Dec 28, 23
4 min read